Contact Us

Dattatraya Anandrao Thopate.
Topate vasti ,
Chincholi Morachi, Tal. Shirur

Mob. No. 9689125047 / 9673132497

Email : thopatemala@gmail.com

 

Tour Coordinator: Mr. Dattatraya Thopate.

Email: thopatemala@gmail.com

For overnight stay booking confirmation with number of members.  Once reservation is confirmed,you can contact Tour guide.

Tour Guide at Morachi Chincholi

Mr. Dattatraya Anandrao Thopate   9689125047  / 9673132497

For one day excursion planning & details about the tour at Anand Tourism, Morachi Chincholi.

Details of the services provided at Morachi Chincholi

Click here for the charges applicable

Click here for the route to Morachi Chincholi

This town is pollution free and very much near to Pune city,  so  that you can plan your week-end trips to here. We serve only vegetarian food at our home. You and your loving ones are always welcome at our small home. You can even plan for over night stay to experience the rural life closely.

” चिंचोली मोराचीत” आपले स्वागत

हि वाट जवळ नेते ....स्वप्नामधील गावा ....
खरेच आहे .. आपले हि गावाकडचे घर असावे
ते आपल्या मातीशी जोडणारे असते
आता आपली वाट बघणे संपले कारण हे वाट खरेच
जाते आपल्या स्वप्नामधील गावाला ते गाव आहे
“चिंचोली मोराची”

खरेच आहे आज पर्यन्तचे आयुष्य
कष्टातच गेले ....आधी शिक्षण ,नोकरी,व्यावसाय
यातच गुर्फटून गेलं होतं ....
सव मिळूनही काहीतरी उणीव भासे ....
म्हणूनच आता वेळ आली आहे.
खेडेगावतील निसर्गरम्य अनुभव घेण्याची....
हा विसावा आहे .

Enjoy Village life