How to Reach


View Anand Krushi Paryatan Kendra Chincholi Morachi in a larger map

Nearest Airport and Railway Station is Pune.

Route 1:

» Take Pune-Ahemadnagar highway and travel to Shikrapur, for a distance of 30 kms.
» Ask for Malthan phata.
» Take left turn at Malthan phata and travel straight to Ganegaon for a distance of 8 kms.
» You need to take another left turn from Ganegaon and travel straight to Morachi Chincholi – MAYUR BAUG. Distance
is 9 kms.
» Nearest Airport and Railway Station is Pune.

Route 2:

» Take Pune-Ahemadnagar highway and travel to Shikrapur, for a distance of 30 kms.
» After Shikrapur, travel further for 200 mts and take a left turn to Kanhur Mesai village.
» Kanhur Mesai village 17 kms from the turn.
» From Kanhur Mesai to Morachi Chincholi the distance is approx. 3 kms.
» Total driving distance is approx. 30-35 kms.
» Nearest Airport and Railway Station is Pune.

Route 3:

» Take Pune-Nasik highway and travel to Rajgurunagar. Approx. distance is 40-45 kms.
» After Rajgurunagar take a right turn to Pabal (Famous for Jain tempale) and travel Strainght to Morachi Chincholi –
MAYUR BAUG. Approx distance is 25 kms.
» Nearest Airport and Railway Station is Pune.

 

” चिंचोली मोराचीत” आपले स्वागत

हि वाट जवळ नेते ....स्वप्नामधील गावा ....
खरेच आहे .. आपले हि गावाकडचे घर असावे
ते आपल्या मातीशी जोडणारे असते
आता आपली वाट बघणे संपले कारण हे वाट खरेच
जाते आपल्या स्वप्नामधील गावाला ते गाव आहे
“चिंचोली मोराची”

खरेच आहे आज पर्यन्तचे आयुष्य
कष्टातच गेले ....आधी शिक्षण ,नोकरी,व्यावसाय
यातच गुर्फटून गेलं होतं ....
सव मिळूनही काहीतरी उणीव भासे ....
म्हणूनच आता वेळ आली आहे.
खेडेगावतील निसर्गरम्य अनुभव घेण्याची....
हा विसावा आहे .

Enjoy Village life